no-img
فورکیا فایل

بایگانی‌ها پرستاری | فورکیا فایل


فورکیا فایل

مطالب

موضوع : پرستاری
pdf راهنمای تجویز دارو

pdf راهنمای تجویز دارو


شاید پیش آمده که بر بالین بیماری قرار گرفته اید وجهت تزریق داروی خاصی مقدار مجاز برای تزریق به فرد مورد نظر را از یاد برده باشید،یا از روش تزریق آن اطمینان ندارید مثلا دارویی به صورت IV تزریق می شود،دارویی به صورت IM و بعضی دارو ها به هر دوشکل.همچنین نحوه تنظیم قطرات سرم(ماکروست و میکروست)مستلزم دانش فرمول های مختلف می باشد.یکی از مطالب فرار دیگر در علوم پزشکی،روش تزریق داروها و دوز [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۸    بازدید : 49    نویسنده : farazsh7