no-img
فورکیا فایل

بایگانی‌ها صورت سود و زیان | فورکیا فایل


فورکیا فایل

مطالب

موضوع : صورت سود و زیان
صورتهای مالی سود و زیان شرکتهای بورسی سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲

صورتهای مالی سود و زیان شرکتهای بورسی سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲


در این فایل اکسل تمامی داده های مربوط به صورت مالی سود و زیان شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس سال های 1386 لغایت 1392 بصورت اکسل ارائه شده است. لازم به توضیح است داده های ارائه شده مربوط به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای اصلی غیرتلفیقی بوده و شامل اطلاعات شرکت هایی که طی سال 1386 یا قبل از آن از بورس حذف شده اند نمی باشد. صورتهای مالی سود و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / اردیبهشت / ۱۳۹۸    بازدید : 59    نویسنده : farazsh7
داده های صورتهای مالی سود و زیان سال ۱۳۹۲ شرکتهای پذیرفته شده در بورس

داده های صورتهای مالی سود و زیان سال ۱۳۹۲ شرکتهای پذیرفته شده در بورس


فایل داده های صورتهای مالی سود و زیان شرکتهای بورسی فعال پذیرفته شده در بورس سال 1392 بصورت اکسل ارائه شده است. فایل صورتهای مالی در تهیه داده های مربوط به تحقیقات مالی کاربرد دارد . لازم به توضیح است تا پایان سال 1392 در مجموع 478 شرکتهای در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده که از این تعداد 319 شرکتهای فعال بوده و تعداد 159 آن ها از بورس حذف شده اند .داده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / اردیبهشت / ۱۳۹۸    بازدید : 59    نویسنده : farazsh7
داده های صورتهای مالی سود و زیان سال ۱۳۹۳ شرکتهای بورسی

داده های صورتهای مالی سود و زیان سال ۱۳۹۳ شرکتهای بورسی


فایل داده های مربوط به داده های صورتهای مالی سود و زیان سال 1393 شرکتهای بورسی صورتهای مالی سود و زیان شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس فقط برای سال 1393 بصورت اکسل ارائه شده است. لازم به توضیح است داده های ارائه شده مربوط به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت اصلی ( غیرتلفیقی ) میباشد.داده های صورتهای مالی سود و زیان سال 1393 شرکتهای بورسیدرآمد فروشبهای تمام شده کالای فروش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / اردیبهشت / ۱۳۹۸    بازدید : 80    نویسنده : farazsh7
داده های صورتهای مالی سود و زیان سال ۱۳۹۴ شرکتهای بورسی

داده های صورتهای مالی سود و زیان سال ۱۳۹۴ شرکتهای بورسی


فایل اکسل لیست داده های صورتهای مالی سود و زیان سال 1394 شرکتهای بورسی با فرمت اکسل در این فایل تمامی داده های مربوط به صورت سود و زیان شرکتهای بورسی فعال پذیرفته شده در بورس فقط برای سال 1394 بصورت اکسلی ارائه شده است. لازم به توضیح است داده های ارائه شده مربوط به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت اصلی ( غیرتلفیقی) میباشد .اطلاعات موجود در فایل داده های صورتهای مالی سود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / اردیبهشت / ۱۳۹۸    بازدید : 46    نویسنده : farazsh7
داده های صورت مالی سود و زیان سال ۱۳۸۳ شرکت های بورسی

داده های صورت مالی سود و زیان سال ۱۳۸۳ شرکت های بورسی


توضیحات فایل داده های صورت مالیداده های مربوط به صورت سود و زیان شرکت های بورسی فعال پذیرفته شده در بورس فقط برای سال 1383 بصورت اکسل ارائه شده است.  لازم به توضیح است داده های ارائه شده مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده شرکت اصلی (غیرتلفیقی) میباشد.اطلاعات موجود در فایل صورت مالی سود و زیاندرآمد فروشبهای تمام شده کالای فروش رفتهسود ناخالصهزینه های عمومی اداری و فروشسود عملیاتیهزینه های مالی (هزینه بهره)سود قبل از کسر مالیاتهزینه مالیاتسود خالصدانلود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / اردیبهشت / ۱۳۹۸    بازدید : 60    نویسنده : farazsh7