معماری
خانه / سایر رشته های علوم انسانی

سایر رشته های علوم انسانی

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- سازماندهی و مدیریت در تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۴۹

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- سازماندهی و مدیریت در تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۴۹ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی سازماندهی و مدیریت در تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۴۹   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- سیر تحول تعاونیها در ایران و جهان کد درس: ۱۲۲۲۰۴۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- سیر تحول تعاونیها در ایران و جهان کد درس: ۱۲۲۲۰۴۵ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی سیر تحول تعاونیها در ایران و جهان کد درس: ۱۲۲۲۰۴۵   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- مبانی تعاون کد درس: ۱۲۲۲۰۰۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- مبانی تعاون کد درس: ۱۲۲۲۰۰۳ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی مبانی تعاون کد درس: ۱۲۲۲۰۰۳   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- حقوق تجارت کد درس: ۱۲۲۳۰۰۲

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- حقوق تجارت کد درس: ۱۲۲۳۰۰۲ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی حقوق تجارت کد درس: ۱۲۲۳۰۰۲   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- اقتصاد خرد و کلان کد درس: ۱۲۲۱۰۰۲

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- اقتصاد خرد و کلان کد درس: ۱۲۲۱۰۰۲ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی اقتصاد خرد و کلان کد درس: ۱۲۲۱۰۰۲   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- امور مالی تعاونی ها کد درس: ۱۲۲۲۰۵۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- امور مالی تعاونی ها کد درس: ۱۲۲۲۰۵۰ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی امور مالی تعاونی ها کد درس: ۱۲۲۲۰۵۰   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- انواع و کارکرد تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۴۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- انواع و کارکرد تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۴۶ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی انواع و کارکرد تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۴۶   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی-بررسی مسائل اجتماعی ایران کد درس: ۱۲۲۲۱۷۱-۱۲۲۲۰۳۶-۱۲۳۹۰۱۵-۱۲۱۸۰۲۱-۱۲۲۷۰۷۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی-بررسی مسائل اجتماعی ایران کد درس: ۱۲۲۲۱۷۱-۱۲۲۲۰۳۶-۱۲۳۹۰۱۵-۱۲۱۸۰۲۱-۱۲۲۷۰۷۷ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی بررسی مسائل اجتماعی ایران کد درس: ۱۲۲۲۱۷۱-۱۲۲۲۰۳۶-۱۲۳۹۰۱۵-۱۲۱۸۰۲۱-۱۲۲۷۰۷۷   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام کد درس: ۱۲۲۰۰۹

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام کد درس: ۱۲۲۰۰۹ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام کد درس: ۱۲۲۰۰۹   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- جامعه شناسی انقلاب کد درس: ۱۲۲۲۰۳۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- جامعه شناسی انقلاب کد درس: ۱۲۲۲۰۳۷ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی جامعه شناسی انقلاب کد درس: ۱۲۲۲۰۳۷   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس