معماری
سرخط خبرها
filesell filesell
خانه / سایر رشته های علوم انسانی

سایر رشته های علوم انسانی

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- سیر تحول تعاونیها در ایران و جهان کد درس: ۱۲۲۲۰۴۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- سیر تحول تعاونیها در ایران و جهان کد درس: ۱۲۲۲۰۴۵ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی سیر تحول تعاونیها در ایران و جهان کد درس: ۱۲۲۲۰۴۵   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- مبانی تعاون کد درس: ۱۲۲۲۰۰۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- مبانی تعاون کد درس: ۱۲۲۲۰۰۳ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی مبانی تعاون کد درس: ۱۲۲۲۰۰۳   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- حقوق تجارت کد درس: ۱۲۲۳۰۰۲

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- حقوق تجارت کد درس: ۱۲۲۳۰۰۲ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی حقوق تجارت کد درس: ۱۲۲۳۰۰۲   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- سازماندهی و مدیریت در تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۴۹

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- سازماندهی و مدیریت در تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۴۹ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی سازماندهی و مدیریت در تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۴۹   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- اصول آموزش و ترویج تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۵۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- اصول آموزش و ترویج تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۵۱ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی اصول آموزش و ترویج تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۵۱   شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- اصول حسابداری کد درس: ۱۲۱۴۰۱۶-۱۲۱۴۰۰۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- اصول حسابداری کد درس: ۱۲۱۴۰۱۶-۱۲۱۴۰۰۱ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی اصول حسابداری کد درس: ۱۲۱۴۰۱۶-۱۲۱۴۰۰۱   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- اصول و اندیشه های تعاونی کد درس: ۱۲۲۲۰۴۴

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- اصول و اندیشه های تعاونی کد درس: ۱۲۲۲۰۴۴ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی اصول و اندیشه های تعاونی کد درس: ۱۲۲۲۰۴۴   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- اقتصاد خرد و کلان کد درس: ۱۲۲۱۰۰۲

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- اقتصاد خرد و کلان کد درس: ۱۲۲۱۰۰۲ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی اقتصاد خرد و کلان کد درس: ۱۲۲۱۰۰۲   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- امور مالی تعاونی ها کد درس: ۱۲۲۲۰۵۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- امور مالی تعاونی ها کد درس: ۱۲۲۲۰۵۰ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی امور مالی تعاونی ها کد درس: ۱۲۲۲۰۵۰   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- انواع و کارکرد تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۴۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- انواع و کارکرد تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۴۶ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی انواع و کارکرد تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۴۶   شامل بیش از ۱۰ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال …

ادامه نوشته »
4kia.ir
قالب وردپرس