معماری
سرخط خبرها
filesell filesell
خانه / حسابداری

حسابداری

مقاله ۳۴- بررسی جامع اقتصاد روستا

مقاله ۳۴- بررسی جامع اقتصاد روستا   فهرست مطالب فصل اول : مباني اقتصاد روستا   موضوع علم اقتصاد. ۹ رابطه اقتصاد و جغرافيا…. ..۱۲ موضوعات علم اقتصاد. ……۱۷ اقتصاد توليد کشاورزي .۲۰٫ بنيان اقتصادي.. ..۲۲ بنيان هاي اقتصادي اجتماعي جامعه.. ۲۲ نظام اقتصادي.. ۲۴ انواع نظامهاي اقتصادي.. ۲۵ سازمان …

ادامه نوشته »

مقاله ۳۵- بازاريابی و بازارسازی زيره و زرشک

مقاله ۳۵- بازاريابی و بازارسازی زيره و زرشک فهرست مطالب فصل اول ۱-۱ مقدمه. ۲ ۲-۱ ضرورت‌ و اهميت‌ مسئله‌. 5 ۳-۱ اهداف تحقيق.. ۸ ۴- ۱ فرضيات تحقيق.. ۸ ۵-۱ كاربردهاي انجام تحقيق.. ۹ ۶-۱ پيشينه تحقيق.. ۹ تحقيقات انجام شده در زمينه بازاريابي و بازار رساني محصولات كشاورزي …

ادامه نوشته »

مقاله ۳۶- بررسی وضعيت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)

مقاله ۳۶- بررسی وضعيت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی) فهرست مطالب فصل اول طرح تحقيق… ۱ بيان موضوع يا تعريف مسأله:۲ ضرورت انجام تحقيق:۴ پيشينه تحقيق:۵ فرضيات…. ۶ تعريف عمليات متغيرها:۷ نوع تحقيق و دلايل آن:۷ ابزار گردآوري داده ها:۸ جامعه آماري:۸ مراحل انجام تحقيق:۸ تعريف مفاهيم:۸ محدوديت …

ادامه نوشته »

مقاله ۳۷- بررسی وضعیت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات

مقاله ۳۷- بررسی وضعیت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول. ۱ طرح تحقيق. ۱ ۱- مقدمه:۲ ۲- بيان مسئله:۳ ۳- ضرورت انجام تحقيق. ۵ ۴- فرضيه‌هاي تحقيق:۶ ۵- اهداف مورد نظر براي انجام تحقيق. ۷ ۶- روش تحقيق:۷ …

ادامه نوشته »

مقاله ۳۸- بررسی مشکلات توليد و توزيع داخلی و خارجی پسته ايران و ارائه راهكارهای توسعه صادرات

مقاله ۳۸- بررسی مشکلات توليد و توزيع داخلی و خارجی پسته ايران و ارائه راهكارهای توسعه صادرات فهرست مطالب فصل اول- طرح تحقيق.. ۱ مقدمه. ۲ سؤال يا فرضيه هاي تحقيق:۲ تعاريف:۲ طرح تحقيق:۳ ابزارها وروش گردآوري داده ها:۳ فصل دوم- ادبيات تحقيق.. ۴ تاريخچه پسته. ۵ ۱- مبدا درختان …

ادامه نوشته »

مقاله ۳۹- بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايی برای افزايش صادرات

مقاله ۳۹- بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايی برای افزايش صادرات فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول. ۱ ۱-۱ مقدمه:۲ ۲-۱ تعريف موضوع. ۲ ۳-۱ اهميت موضوع. ۳ ۴-۱ هدف از انتخاب موضوع. ۴ فصل دوم – ادبيات موضوع. ۴ ۲-۱ ساير مطالعات انجام شده۵ ۲-۲ تاريخچه مرکبات.. …

ادامه نوشته »

مقاله ۴۰- تاثیر فرودگاه بین المللی طرلاب بر توسعه صنعت گردشگری

مقاله ۴۰- تاثیر فرودگاه بین المللی طرلاب بر توسعه صنعت گردشگری فهرست مطالب   فصل اول: بيان مسئله ۱-۱- بیان مسئله. ۲ ۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۳ ۱-۳-۱- اهداف کلی.. ۴ ۲-۳-۱ – اهداف جزئی.. ۴ ۴-۱- سوالات تحقیق.. ۴ ۵-۱- فرضیات تحقیق.. ۵ ۶-۱- روش تحقیق.. ۵ ۷-۱- …

ادامه نوشته »

مقاله ۴۱- بررسی بازار سبزيجات خشک

مقاله ۴۱- بررسی بازار سبزيجات خشک فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول(طرح تحقيق). ۱ هدف و ضرورت تحقيق.. ۲ فرضيه ي تحقيق:۳ روش تحقيق:۳ فصل دوم(ادبيات تحقيق). ۴ تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه ۵ جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور۷ آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي.. ۷ …

ادامه نوشته »

مجموعه سوالات عمومی و تخصصی دکترای دانشگاه های دولتی حسابداری در سال ۱۳۹۵

مجموعه سوالات عمومی و تخصصی دکترای دانشگاه های دولتی حسابداری در سال ۱۳۹۵ مجموعه سوالات عمومی و تخصصی دکترای دانشگاه های دولتی حسابداری در سال۱۳۹۵… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »
4kia.ir
قالب وردپرس