معماری
سرخط خبرها
filesell filesell
خانه / تاریخ و فرهنگ

تاریخ و فرهنگ

شعرای دوران اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(

شعرای دوران اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻣﻘﺪﻣﻪ در دوران اﻣﻮﯾﺎن و ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻋﺮان ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮ ﺣﮑﺎم اﻣـﻮي و ﻋﺒﺎﺳـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﯾـﻦ ﺧﯿـﻞ دﻧﯿـﺎ ﭘﺮﺳﺖ دﺳﺘﻪ اي اﻧﺪك راﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو دوره ﻧﻪ ﺑـﯿﻢ ﺟـﺎن داﺷـﺘﻨﺪ و ﻧـﻪ اﻣﯿـﺪ ﻧـﺎن، اﯾﻨـﺎن ﻫﻤـﺎن ﮔـﺮوه ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺪ ﮐﻪ در …

ادامه نوشته »

پاورپوینت "جاذبه هاي گردشگري شهر محموداباد"

پاورپوینت "جاذبه هاي گردشگري شهر محموداباد" معرفي شهر محموداباد و جاذبه هاي گردشگري آن-ppt قسمتي از پاورپوينت: شهرستان محمودآباد از شمال به دریا از شرق به فریدونکنار از غرب به نور و از جنوب به آمل ختم می‌شود. محمودآباد در حال حاضر در حال گسترش است. محمودآباد یکی از بهترین …

ادامه نوشته »

کتاب اقتصاد فرهنگ تالیف دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور

کتاب اقتصاد فرهنگ تالیف دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور کتاب اقتصاد فرهنگ تالیف دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور ارزش و ارزش گذاری کالاها و خدمات فرهنگی و هنری ۱۵۴ صفحه pdf  … جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

کتاب اقتصاد فرهنگ تالیف دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور

کتاب اقتصاد فرهنگ تالیف دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور کتاب اقتصاد فرهنگ تالیف دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور ارزش و ارزش گذاری کالاها و خدمات فرهنگی و هنری ۱۵۴ صفحه pdf… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

مقاله ۷- مباني زمين شناسي

مقاله ۷- مباني زمين شناسي فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه۱ تعاريف پايه۲ شكستگيها و گسلها۱۰ شكستگيهاي سنگ… ۱۰ هندسه و نامگذاري گسل. ۱۰ سنگهاي ناشي از گسلش (سنگهاي گسلي)۱۳ سيماهاي مرتبط با سطح گسلها۱۵ ارتباط گسلها۱۵ درزهها۱۶ چينها۱۷ مفهوم و اهميت چينها۱۷ هندسه و نامگذاري بنيادي چين. ۱۸ جهتگيري چين. …

ادامه نوشته »

مقاله ۸- بررسي نقوش البسه قاجار

مقاله ۸- بررسي نقوش البسه قاجار فهرست مطالب مقدمه.. هـ فصل اول: نقاشي قاجار ۱-۱٫نقاشی ایرانی.. ۲ ۱-۲٫ هنر دوره ی قاجاریه. ۶ ۱-۳٫ نقاشی قاجار۷ ۱-۳-۱٫ نگارگری در دوره قاجار۱۰ ۱-۳-۲٫ نقاشی قهوه خانه ای.. ۱۱ ۱-۳-۳ . نقاشی پشت شیشه. ۱۵ ۱-۴٫ ويژگيهاي كلي (بصري، محتوايي) هنر دوره …

ادامه نوشته »

مقاله ۹- بررسی زمین شناسی وریخت شناسی یک روستا (روستای نویس قم)

مقاله ۹- بررسی زمین شناسی وریخت شناسی یک روستا (روستای نویس قم) فهرست (کل مقاله ۲۷ صفحه) الف-۱-شناسایی روستا (تاریخچه و سابقه سکونت) الف-۲-ویژگیهای طبیعی جغرافیایی نقشه عمومی روستا دما بارش   تعداد روزهای یخبندان باد رطوبت نسبی تعداد ساعات آفتابی ب-۱-منابع طبیعی و محدوده اراضی کشاورزی روستا ب-۲-زمین شناسی …

ادامه نوشته »

مقاله ۱۰- بررسی و تحلیل فضای شهری کشور بلژیک

مقاله ۱۰- بررسی و تحلیل فضای شهری کشور بلژیک فهرست مطالب عنوان صفحه چکيده. ۱ مقدمه. ۲ ويژگيهاي عمومي کشور. ۳ سياست شهري در کشور بلژيک…. ۶ مشکلات اصلي شهرنشيني در بلژيک…. ۶ خلاصه اي از سيستم برنامه ريزي فضايي در بلژيک…. ۸ نواحي برنامه ريزي فضايي.. ۸ مسؤول برنامه …

ادامه نوشته »
4kia.ir
قالب وردپرس