پژوهش تحولات پوستر در ایران و جهان

پژوهش تحولات پوستر در ایران و جهان

پژوهش تحولات پوستر در ایران و جهان
دسته بندی کتابداری
بازدید ها ۹۷
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۵۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۷۵

پژوهش تحولات پوستر در ایران و جهان

فروشنده فایل

کد کاربری ۳۱۷۱

کاربر

پژوهش تحولات پوستر در ایران و جهان

تحقیق تحولات پوستر در ایران و جهان

در سه دهه آخر قرن نوزدهم میلادی بر اثر تحولات مصورسازی و پیوند نزدیکی که بین نقاشی و چاپ برقرار شده بود، پدیده تازه یی موسوم به پوستر یا آفیش بوجود آمد. امروزه پوسترهای مصور با بهره گیری از حروف متنوع، طراحی و نقاشی و عکاسی، بمنزله نمونه های کاملاً پیشرفته یی از هنر گرافیک نوین شناخته می شوند. گو اینکه پوسترسازی، شاخه یی از گرافیک است، ولی با سایر رشته های هنرهای تجسمی نیز پیوند متقابل دارد.درواقع در تاریخ صدساله پوسترسازی این هنر و سایر هنرهای تجمسی دارای تأثیرات متقابل و تبادل امکانات بوده اند.

سرچشمه پوسترها را همچون مصورسازی، در گذشته های دور می توان جستجو کرد. به یک معنا نقش برجسته های آشوری، ایرانی و رومی نوعی پوستر بوده اند. زیرا رویدادهایی را به روایت تصویر، توصیف می کردند.

که درواقع تبلیغی برای دستگاه حاکم بود. بعلاو ه در مصر و روم باستان ساختن آگهی های همگانی یا اعلامیه های دیواری معمول بوده است.و

یکی از قدیمی ترین آگهی هایی که مکشوف شده، پاپیروسی است که پاداش برای برگرداندن یک برده فراری در مصر را اعلام می کرد. آگهی هایی نیز از قرون وسطی باقی مانده که روی پوست نوشته می شد حتی برخی ازاینها دارای تصویر نیز بوده اند.

آگهی همگانی چاپی از اواخر قرن پانزدهم میلادی ظاهر شد. از قرن شانزدهم به بعد نمونه هایی از آگهی های چاپی چون اعلامیه های دولتی و ….. که اکثراً متشکل از حروف چاپی بودند، رایج گشت اما فن چاپ می بایستی مراحل پیشرفته تری را طی کند تا امکان پیدایش پوستر مصور رنگی فراهم گردد.

گرچه روش چاپ سنگی در سال ۱۷۹۸میلای بوسیله آلویس سن فلدردر اتریش اختراع شده بود اما سالها این روش تکمیل نشد، تا اینکه در سال ۱۸۴۸ میلادی ممکن گردید که تعداد صفحات چاپ شده به ده هزار۱۰۰۰۰ عدد در ساعت برسد. ده سال بعد ۱۸۵۸ میلادی، شره اولین طرح رنگی خود را با استفاده از چاپ سنگی تهیه کرد، ولی سهم واقعی شره، در تاریخ پوستر زمانی آغاز شد که بعد از ۷ سال اقامت در انگلستان به پاریس بازگشت و بوسیله دستگاه جدید انگلیسی که براساس طرح آلویس سن فلدرطراحی شده بود، شروع به تهیه پوستر های خود نمود.

فهرست

فصل اول:

گذری بر تحولات پوستر در جهان و ایران

۱-۱- مقدمه پوستر

۱-۲ تاریخچه پوستردر جهان

۱-۲-۱ تأثیرات ژول شره و لوترک در پیشبرد پوستر

۱-۳ تاریخچه پوستر در ایران

۱-۳-۱ تاریخچه پوستر بعد از انقلاب

۱-۴ اعلان های عامیانه مذهبی

فصل دوم:

ماهیت پوسترو کاربرد آن

۲-۱ ماهیت پوستر و کاربرد آن

۲-۲- طراحی پوستر

۲-۳ عوامل مؤثر در طراحی پوستر

۲-۴ ویژگی های فنی طراحی پوستر

۲-۵ کاربرد حروف در پوستر

۲-۶ ویژگی های یک پوستر مناسب

۲-۷ فواید آموزش از طریق پوستر

پــــــــــــــــــــــوســـــــــــــــتــــــــــــــــــــر

– نتیجه گیری

– منابع و مآخذ

فصل سوم:

گزارش پروژه عملی

PDF: پژوهش تحولات پوستر در ایران و جهان | YOOZDL-I!

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﻮﺳﺘﺮ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن. دﺳﺘﻪ: ﮐﺘﺎﺑﺪاری. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: ۶۵۳ ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: ۷۵ …{Download}… ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﻮﺳﺘﺮ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﻮﺳﺘﺮ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن. در ﺳﻪ دﻫﻪ آﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺼﻮرﺳﺎزی و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﭼﺎپ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه. ﺑﻮد، ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎزه ﯾﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﯾﺎ آﻓﯿﺶ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ. اﻣﺮوزه ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﻣﺼﻮر ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺣﺮوف …

پژوهش تحولات پوستر در ایران و جهان – فایل ناب؛ دانلود مقاله …

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – پژوهش تحولات پوستر در ایران و جهان. تحقیق تحولات پوستر در ایران و جهان. در سه دهه آخر قرن نوزدهم میلادی بر اثر تحولات مصورسازی و پیوند نزدیکی که بین نقاشی و چاپ برقرار شده بود، پدیده تازه یی موسوم به پوستر یا آفیش بوجود آمد. امروزه پوسترهای مصور با بهره گیری از حروف متنوع، طراحی و نقاشی و عکاسی، …

ماه آرتیکل | دانلود تحقیق تحولات پوستر در ایران و جهان – …

۱۶ دی ۱۳۹۶ – دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیدعنوان محصول دانلودی:تحقیق تحولات پوستر در ایران و جهان یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و…

دانشگاه جامع علمی کاربردی – فرهنگ و هنر واحد ۳۴ تهران

۸, بررسی سیر تحو تصویری نقش اسب در هنر ایران از دیرباز تا پایان, مشاهده. ۹, نقش بسته بندی در … ۴۰, سیر تحول پوستر در فیلم های سینمایی ابراهیم حاتمی کیا, مشاهده. ۴۱, بررسی … ۴۵, بررسی تاریخچه روند پیشرفت طراحی پوستر فیلم در ۵۰ سال گذشته در جهان و اختصاصا تجزیه و تحلیل ۵ پوستر برتر فیلم. ۴۶, بررسی نقوش …

گزارش – فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

کمیتۀ هنر ایران پیش از اسلام «پژوهشکدۀ هنر» در ادامه سلسله نشست‌های بررسی ابعاد هنرهای «جهان باستانی ایران»، نشست پژوهشی «بس و هخامنشیان: خدایی مصری در …. در نشست «فرمالیسم و تاریخ هنر مدرن»، سیر تحول مفهوم «فرم» به‌مثابۀ ایده‌ای محوری در تکوین انگاره «هنر مدرن» با رجوع به آراء نظریه‌پردازان این عرصه بررسی و تحلیل شد.

پایان نامه پوستر

پایان نامه پوستر پوستر بعنوان نوعی طراحی گرافیکی به مقوله گرافیکی تبلیغ و اطلاع رسانی تعلق دارد که در آن ضروری است تصویر و کلمات به شکل مختصر، مرتبط به یک مفهوم و پیام واحد باشد. می توان گفت … گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان. سه دهه آخر قرن … از مجموعه عواملی است که در این پژوهش به آنها می پردازیم. « اختراع …

درباره کنفرانس – کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم …

از این رو برگزاری کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم انسانی با هدف گسترش دانش و انتشار یافته های نو و بدیع در زمینه های مختلف علوم انسانی با بهره گیری از تجارب ارزشمند گذشته، اساتید دانشگاههای معتبر ایران، جهان و نهادهای علمی پژوهشی، فرصتی مناسب جهت تبادل اطلاعات و ارائه ی یافته های پژوهشی نوین و گردهم آوردن صاحب …

درباره کنفرانس – دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در …

دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری توسط موسسه آموزش عالی علامه خویی (ره) در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷در تهران و با هدف ایجاد زمینه مناسب … محققان و پژوهشگران این حوزه، گسترش و توسعه فضای تعامل بین سطوح مختلف راهبردی و عملیاتی، فراهم کردن زمینه انجام تحقیقات و پژوهش های علمی و کاربردی در این …

چاپ – دانشگاه تهران

سیر تحول تخیل در سه شاهنامه بزرگ ایران، آتاهیتا مقبلی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶/۱۱/۲۰; تصویرسازی درختان مقدس، میترا حمیدزاده، کاربردی، دانشگاه تهران، … فرهنگی درشکلگیری پوسترهای ایرانی(درسه دهه اخیر)، مولود نوریان، غیرکاربردی، دانشکده هنرهای تجسمی، ۱۳۹۵/۰۴/۰۸; پژوهشی درنگاره های مبتنی برموضوع موسیقی …

تحقیق تحولات پوستر در ایران و جهان | آسمان آتشین!

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ – دسته: کتابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: ۶۵۳ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۷۵ گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان کاربرد حروف در پوستر تحولات پوستر عوامل مؤثر.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *