مجموعه تست (آمار)رشته مدیریت بازرگانی

مجموعه تست (آمار)رشته مدیریت بازرگانی

آمار رشته مدیریت بازرگانی همراه با مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی این محصول در ۲۳۶ صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است
دسته بندی مدیریت
بازدید ها ۴۳
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۲۹۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۳۶

مجموعه تست  (آمار)رشته مدیریت بازرگانی

فروشنده فایل

کد کاربری ۳۴۱۳

کاربر

مجموعه تست(آمار)رشته مدیریت بازرگانی

توضیحات محصول :

مجموعه آزمونهای آمار و احتمال

۱ـ میانگین سرعت شخصی که راهی به طول ۹۵ کیلومتر را با سرعت ۴o کیلومتر در ساعت رفته و بـا سـرعت ۸o
کیلومتر برگشته چقدر است؟
۶ o (4 57 5/ (3 53 3/ (2 58 1 (
2ـ در یک ظرف ۲ سکه سالم، ۵ سکه با احتمال رخ دادن شیر برابر o/ 3و سه سکه دو طرف شیر وجـود دارد. یـک
سکه بطور تصادفی از ظرف انتخاب می کنیم و سه مرتبه آنرا پرتاب می کنیم. در صورتی که در این سه پرتاب حداقل
یک شیر ظاهر شده باشد احتمال اینکه سکه سالم از ظرف انتخاب شده باشد برابر است با :
۳ـ جدول فراوانی زیر داده شده است:
طبقات ۱۸ ۲ – o 21-23 24-26 27 -29 3 o-32 33 -35 36 – 38 39-41 42-44 45 -47 48 5 – o
فراوانی ۱ ۲ ۳ ۶ ۷ ۸ ۸ ۶ ۴ ۳ ۲

میانه کدام است؟
۳۴ (۴ ۳۴/ ۷۵ (۳ ۳۴/۲۵ (۲ ۳۴ ۵/ (۱
۴ـ فرض کنید هیستوگرام زیر بدست آمده است. اعداد درون مستطیل تعداد مشاهده های متناظر با طبقات را نشان
می دهد برآورد مد جامعه کدام است؟
۹ (۱
۸ (۲
۱o (3
11 (4
3 o, x3 کدام است ؟
x3 و ۱o مساوی صفر است. میانگین اعداد x2 1 ,x ,
5ـ انحراف معیار اعداد x2 1 ,x ,
7 5/ (4 15 (3 1o (2 3 o (1مجموعه تست (آمار)

۸ـ شخصی با حرکتهای قائم و افقی (به سمت بالا و جلو) می خواهد از A به B برود به چند طریق مـی تـوان ایـن
عمل را انجام دهد.
۴۸ (۱
۳۶ (۲
۴o (3
32 (4
9ـ به چند طریق ۱۲ نفر می توانند برای بازی فوتبال به دو گروه ۶ نفری تقسیم شوند؟
۸۲۴ (۴ ۱o24 (3 724 (2 924 (1
10ـ یک سکه را می اندازیم تا شیر و یا خط بیاید. تعیین کنید X تحت کدام یک از شرایط زیر یک متغیـر تصـادفی
است :
X (1 تابعی است که شیر را به
۳
۲
و خط را به ۱۳- تصویر می کند
X (2 تابعی است که شیر را به صفر و خط را به
۲
۲
تصویر می کند.
X (3 رابطه ای است که شیر را به صفر و خط را به ۱± . تصویر می کند
۳ و گزینه ۱

۱۵ـ از بین ارقام {o,1,2 ,3 ,,, 4 5 6 , , 8 9 } چند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام و بزرگتر از ۴۱o می توان تشکیل
داد؟
۲۷۲ (۴ ۷۲o (3 567 (2 5 4o (1
16ـچند شرط برقرار باشد برای اینکه ۵ پیشامد مستقل باشند؟
۲۷ (۴ ۲۶ (۳ ۳۲ (۲ ۶ (۱

۱۷ـ در جامعه ای که دارای چولگی خفیف نمی باشد، میانگین x / = 2o 58 ، میانه Me=21 و مد Mod =22
بدست آمده است، کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
۱) توزیع دارای چولگی چپ می باشد ۲) توزیع دارای چولگی راست است
۳) توزیع متقارن است ۴) توزیع دارای چولگی غیر قابل اغماض است
۱۸ـ کدامیک از عبارت های زیر درست است؟ اگر (P(A)= = P(B
3
4
باشد ،آنگاه :
P(A B) £ (۱
۹
۱۶
P(A B)³ (۲ I
3
8
I
P(A B)³ (۳
۱
۲
P(A B) £ (۴ I
1
16
I
19ـاحتمال تصمیم درست گرفتن توسط هیئت منصفه یک دادگاه در همه مواقع برابر o/ 95 است. فرض کنید o/ 99
از متهمینی که به این دادگاه آورده می شوند در حقیقت گناهکارند. حال اگر هیئت منصفه ماتهمی را بیگناه تشـخیص
دهد. احتمال اینکه این متهم واقعاً بیگناه باشد چقدر است؟
(۱ ۰o/161 (4 o o / 25 (3 o/151 (2 o/ o1

نوع فایل:PDF

سایز: ۱۹٫۵kb

تعداد صفحه: ۲۳۶

مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی|yz9414

مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی,مجموعه تست آمار مدیریت بازرگانی,دانلود مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی,مجموعه تست آمار,دانلود مجموعه تست آمار,مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی کنکور,دانلود مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی.

مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی|ee9313

مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی,مجموعه تست آمار مدیریت بازرگانی,دانلود مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی,مجموعه تست آمار,دانلود مجموعه تست آمار,مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی کنکور,دانلود مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی.

مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی|bk11229

آنچه در توضیحات فایل وجود دارد برابر مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی,مجموعه تست آمار مدیریت بازرگانی,دانلود مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی,مجموعه تست آمار,دانلود مجموعه تست آمار,مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی کنکور,دانلود مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی.

مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی|os8517

آنچه در توضیحات فایل وجود دارد برابر مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی,مجموعه تست آمار مدیریت بازرگانی,دانلود مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی,مجموعه تست آمار,دانلود مجموعه تست آمار,مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی کنکور,دانلود مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی.

دانلود رایگان درسنامه و تست آمار برای رشته های مدیریتی و …

دانلود رایگان درسنامه و تست آمار برای رشته های مدیریتی و اقتصاد- دانلود رایگان سوالات آمار- تست آمار- نمونه تست آمار- آمار مدیریت – آمار اقتصاد- سوالات آمار مدیریت- نمونه سوال آمار. … نگارش یافته توسط مدیر محتوای ایران پژوهان مجموعه: دانلود رایگان. تعداد بازدید: ۵۸۸۴٫ پست الکترونیک · چاپ · دانلود رایگان درسنامه و تست آمار برای رشته …

Modir.ir – تستهای کنکوری و تالیفی کارشناسی ارشد رشته …

این سایت برای استفاده کلیه دانشجویان، صاحبنظران و علاقمندان مدیریت تهیه گردیده است. … تستهای کنکوری و تالیفی رشته مدیریت بازرگانی … تستهای کتاب مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی – ۷۹۶ تست همراه با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب – ۴۹۰۰ تومان · تستهای کتاب تئوری سازمان استفین رابینز – ۴۷۹ تست همراه با پاسخ …

تستهای تألیفی جهت آمادگی آزمون دکتری مجموعه های مدیریت …

به اطلاع داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز می رساند تست های تألیفی از منابع مختلف آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فناوری ….. پاسخنامه تشریحی سوالات درس آمار و روش تحقیق کنکور دکتری سال ۹۴ دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی-۹۱۰۰تومان

مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی|xc16512

مطلب مورد نظر درباره ی مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی,مجموعه تست آمار مدیریت بازرگانی,دانلود مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی,مجموعه تست آمار,دانلود مجموعه تست آمار,مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی کنکور,دانلود مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی.

مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی|wz11829

مطلب مورد نظر درباره ی مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی,مجموعه تست آمار مدیریت بازرگانی,دانلود مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی,مجموعه تست آمار,دانلود مجموعه تست آمار,مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی کنکور,دانلود مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی.

مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی|vr9613

مطلب مورد نظر درباره ی مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی,مجموعه تست آمار مدیریت بازرگانی,دانلود مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی,مجموعه تست آمار,دانلود مجموعه تست آمار,مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی کنکور,دانلود مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *