no-img
فورکیا فایل

راهسازی و پیشرفت


فورکیا فایل

ادامه مطلب

راهسازی و پیشرفت
zip
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۸

راهسازی و پیشرفت


فصل اول

تاریخچه ی راهسازی

حمل و نقل با استفاده از وسایل چرخدار

راه سلطنتی

رومی ها در راهسازی

روش های جدید عمرانی برای ساخت راه در قرن های ۱۸ و ۱۹

پیشرفت در روسازی راه ها:

گذری بر تاریخچه راه و راهسازی در ایران

فصل دوم :

صورت پروژه :

۱ – ۲ – مقدمه :

۲ – ۲ – انواع قوس :

۲ – ۳ – طراحی قوس :

۲ – ۴ – تعریض :

۳ – ۴ – ۱ – روش تعریض :

۲ – ۴ – ۲ – روش تعریض در کلوتوئید :

۲ – ۴ – ۳ – روش تعریض در اتصال دایره ای مرکب :

۲ – ۴ – ۴ – حالت خاص تعریض برای قوس دایره ای ساده :

۲ – ۵ – حد دید در قوس های افقی :

۲ – ۵ – ۲ – مسافت دید و توقف (ابلاغیه فنی وزارت راه)

۲ – ۵ – ۳ – طول قوس L :

۲ – ۵ – ۴ آنترل مسافت دید در قوسهای افقی :

۲ – ۵ – ۵ ترسیم حد دید در قوس افقی :

۲ – ۶ – محاسبات قوسها :

۲ – ۶ – ۱ قوس دایره ای

۲ – ۶ – ۶ – ۱ طراحی قوس دایره ای ساده:

۲ – ۶ – ۶ – ۲ سایر پارامترها :

۲ – ۶ – ۲ – ۱ – طراحی قوس سه مرآزی (متقارن) :

۲ – ۶ – ۳ – گردنه :

۲ – ۶ – ۴ – قوس دایره – کلوتوئید – دایره :

۲ – ۶ – ۱ – ۴ – طراحی قوس دایره کلوتوئید دایره :

۲ – ۶ – ۵ – محاسبات قوسها:

۲ – ۶ – ۵ – ۱ – جدول انواع قوسها:

۲ – ۶ – ۵ – ۲ – جدول محاسبات قوس های دایره ای ساده:

فصل سوم

طراحی قوس های قائم :

خم های گنبدی

خم های کاسه ای

فاصله دید توقف در قوس های قائم :

فاصله دید توقف در خم های کاسهای

فاصله دید سبقت در قوس های قائم

فصل چهارم

مطالعات روسازی

۴ – ۱ – (مشخصات لایه های روسازی و خواص آنها)

لایه های روسازی و خواص آنها :

بستر روسازی

آماده سازی بستر روسازی راه :

خاکریزها

خاکبرداری

عمر طراحی و بهرهبرداری:

حجم ترافیک :

قابلیت اطمینان:

طرح : CBR تعیین

۴-۲- طراحی روسازی راه :

محاسبه روسازی :


محاسبه ضریب قشر لایه های روسازی:

تعیین ضخامت لایه های روسازی

فصل پنجم

حجم عملیات خاکی

۵ – ۱ – دانه بندی لایه های روسازی

خاک بستر :

مصالح زیر اساس :

مشخصات فنی زیراساس :

اجرای زیراساس با سنگ شکسته :

مصالح اساس :

مشخصات فنی اساس :

۲ – ۵ – محل های قرضه یا دپو و فاصله متوسط حمل

 

فصل اول

تاریخچه ی راهسازیموضوعات :
عمران

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *