جزوه طرح آزمایشات کشاورزی

جزوه طرح آزمایشات کشاورزی

این محصول در ۱۶۴ صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده استطرح آزمایشات کشاورزی کتاب های خلاصه منابع رشته زراعت به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوری
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها ۲۶۴
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۱۳۳۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۶۴

جزوه طرح آزمایشات کشاورزی

فروشنده فایل

کد کاربری ۳۴۱۳

کاربر

جزوه طرح آزمایشات کشاورزی

توضیحات محصول

جمعیت
مجموعه بی شماری از افراد که حداقل دارای یک صفت مشترک قابل اندازه گیری باشند.
– جمعیت محدود
– جمعیت نامحدود
اگر جامعه کوچک باشد می توان تک تک افراد را مورد مطالعه قرار داد. به علت بزرگی جامعه باید نمونه برداری کرد که در نمونه برداری باید قسمتی از جامعه را انتخاب کنیم
معیار نمونه ای و معیار جمعیتی
هر نمونه دارای خصوصیات خاص حود است که به این معیار نمونه ای گویند که هر یک از این معیار نمونه ای تخمینی
از صفت مورد نظر در کل جمعیت است پس معیار نمونه ای شاخص نمونه و معیار جمعیتی شاخص صفت جمعیت است
معیار نمونه ای را با حروف کوچک نشان می دهند اما معیار جمعیتی با حروف بزرگ نشان داده می شود. مقدار عددی
معیار نمونه ای از یک نمونه به نمونه دیگر فرق می کند اما معیار جمعیتی همیشه ثابت است و تغییر نمی کند به معیار
جمعیتی پارامتر نیز می گویند.
کرت یا پلات: کوچک ترین واحد آزمایشی که محقق برای اندازه گیری صفت بخصوص در یک آزمایش بکار می برد را پلات گویند.
زمینه یا field : به مجموعه کرت های آزمایشی که در یک آزمایش بکار برده می شود گویند که از نظر لغوی یعنی مزرعه اما از لحاظ آماری محلی است که کلیه کرت های آزمایشی پیدا می شود.
متغیر: صفت مورد مطالعه در آزمایش را گویند که از یک فرد به فرد دیگر فرق می کند. متغیرها به ۲ دسته تقسیم می
شوند:
۱- متغیر پیوسته ← متغیری است که در یک فاصله معین هر عددی را که در ذهن خودمان تصور می کنیم را
بتواند اختیار کند.
۲- متغیر ناپیوسته ← متغیری است که در محدوده بین دو دامنه اعداد خاصی را به خود اختصاص می دهد.
تیمار: عواملی که محقق برای بدست آوردن اثراتشان بر روی صفت یا صفات خاص در آزمایش بکار می برد را گویند. «۸» اصلاح نباتات

آزمایش: به کلیه عملیاتی که برای رد یا قبول یا تکمیل فرضیه ای بکار می رود. تفاوت بین آزمایش مقایسه ای و مطلق
در این است که در آزمایش مقایسه ای چند مورد خاص مورد مطالعه قرار می گیرند و مقایسه می شوند اما در آزمایش
مطلق فقط یک ماده مورد مطالعه قرار می گیرد.
بلوک: به گروهی از واحدهای آزمایشی با تیمارهای مختلف که تحت شرایط مشابهی تشکیل شده باشند، بلوک اطلاق می شود که به دو قسمت زیر تقسیم می شود:
۱- بلوک کامل: همه تیمارهای آزمایش را در بر می گیرد.
۲- بلوک ناقص: بعضی از تیمارهای آزمایش را در بر می گیرد.
داده ها و مشاهدات: اعداد و ارقامی را که در آزمایش بدست می آوریم و از آن ها برای محاسبات استفاده می کنیم که
به این اعداد و ارقام داده های آزمایش می گوئیم.
طرح های آزمایشی: الگوهای پذیرفته شده ای هستند که برای انجام آزمایشات مقایسه ای مورد استفاده قرار می
گیرند.
طرح های پایه
طرح کاملا تصادفی completely randomized design
برای اولین بار در سال ۱۸۴۱ در ایستگاه تحقیقاتی در انگلستان انجام شد.

مجموعه تست
۱- در کدام یک از بررسی های زیر متفاوت بین میانگین دو نمونه به طریق مشاهدات جفت شده مورد آزمون
قرار می گیرد؟
۱) مقایسه ضریب هوشی دختر و پسر با استفاده از دوقلوههای یک صد خانواده
۲) مقایسه درصد جوانی زنی دو رقم سورگرم با استفاده از ده غلظت مختلف یک نمک
۳) مقایسه تعداد غلاف های موجود در گره های شماره ی ۳و۵ چند رقم سویا
۴) هر سه گزینه
۲-در صورتی که ۰ :
۲ :باشد H1 s1 >
1) آزمون یک دامنه (One-Tailed) است ۲) آزمون دو دامنه (Two-Tailed) است.
۳) از F جدول برای سطح اشتباه ۵% در آزمون استفاده می کنیم ۴) گزینه های ۱و۳
۳- درمورد دانش آموزی که واقعاً تقلب نکرده است و به اتهام تقلب از امتحان محروم می شود، چه نوع
اشتباهی رخ داده است؟
۱) اشتباه تیپ I
2) اشتباه تیپ II
3) بستگی به هدف قضاوت دارد
۴) با توجه به این که در اینجا فرض صفر مشخص نمی باشد نمی توان قضاوت آماری نمود.
: ۱۰ فرض-۴

£ H1 s در صورتی در سطح اطمینان ۵% رد می گردد که :
F (1 محاسبه شده کوچکتر از F جدول باشد. F (2 محاسبه شده بزرگتر از F جدول باشد.
x (3
2
محاسبه شده بزرگتر از x /5

x (4 باشد ۲
محاسبه شده بزرگتر از x /0/95
2 باشد
۵- هدف از آزمون بارتلت:
۱) تست یکنواختی واریانس بلوک هاست ۲) تست یکنواختی واریانس بین تیمارهاست
۳) تست یکنواختی واریانس اشتباهات آزمایشی است ۴) مقایسه میانگین واریته می باشد.

۱) حداقل اختلاف معنی دار ۲) حداقل دامنه های معنی دار
۳) دامنه های معنی دار حقیقی ۳) اختلافات معنی دار حقیقی
۷-دو عامل عمده که درانتخاب طرح مناسب برای یک آزمایش دخالت دارند کدام است؟
۱) تعداد تکرار و تعداد تیمار ۲) تعداد تکرار وتعداد صفات مورد مطالعه
۳) تیمارهای آزمایش و صفات مورد مطالعه ۴) ماده آزمایشی و تیمارهای آزمایش
۸-ماهیت اشتباه آزمایشی در طرح کاملاً تصادفی و طرح بلوک های کامل تصادفی به ترتیب عبارتست از:
۱) اثر متقابل تکرار x تیمار، تکرار در تیمار ۲) تکرار در تیمار، تکرار در تیمار
۳) تکرار در داخل تیمار، اثر متقابل تکرار x تیمار ۴) اثر متقابل تکرار x تیمار، اثر متقابل تکرارx تیمار
۹-اگر مزیت نسبی طرح بلوک نسبت به طرح کاملاً تصادفی ۸۰ بشود، در آن ماده آزمایشی بهتر است چه
طرحی پیاده شود؟
۱) بلوک کامل ۲) کاملاً تصادفی ۳) کاملاً تصادفی نامتعادل ۴) تفاوتی ندارد
۱۰- در یک آزمایش که در قالب طرح مربع لاتین ۴× ۴ پیاده شده است . اطلاعات زیر به دست آمده است.
۰/۲۰۵ (۴ ۱/۲۸(۳ ۰/۲۶۲(۲ ۱/۶۳۸ (۱

پاسخنامه
۱ـ گزینه (۱) صحیح است.
۲ـگزینه (۱)صحیح است. چون در فرض جهت اختلاف مد نظر است. بایستی از آزمون یک دامنه استفاده کرد.
۳ـگزینه(۱)صحیح است. فرض صفر در دادگاه بی گناه بودن متهم است و اشتباه نوع اول عبارتست از رد فرض
صفرصحیح که همان متقلب نبودن دانش آموز است.
۴ـگزینه (۳) صحیح است.
۵ـگزینه (۳) صحیح است.
۶ـگزینه (۱) صحیح است.
۷ـگزینه (۴) صحیح است.
۸ـگزینه (۳) صحیح است.
۹ـگزینه (۲) صحیح است. در صورتی که R.E بزرگتر است ۱۰۰% نشود بایستی از طرح CRD استفاده کرد.
۱۰ـگزینه (۱) صحیح است

نوع فایل:PDF

سایز:۱٫۳۰mb

تعداد صفحه:۱۶۴

دانلود رایگان جزوه طرح آزمایشات کشاورزی – وبسایت دانلود …

۱ خرداد ۱۳۹۶ – ایران نخستین کشور دنیاست که در آن کشاورزی و زراعت آغاز گردیده‌است. و انسان اولیه برای اولین بار در فلات ایران به کشت و آبیاری و پرورش دام مشغول شده‌است.مهاجرت آریایی‌ها بیشتر در جستجوی چراگاه‌های جدید نبوده بلکه مهاجرتی دهقانی و در جستجوی زمین بهتر برای کشاورزی بوده‌است. حفاری‌هایی که در حوالی کاشان …

حل تمرین طرح آزمایشات کشاورزی – دانلود رایگان نمونه سوال | …

۳۰ آبان ۱۳۹۶ – دانلود نمونه سوالات طرح آزمایشات کشاورزی مشترک کشاورزی با پاسخ از دروس اصلی در مقطع کارشناسی – جزوه و پروژه طرح آزمایشات کشاورزی + آزمون آنلاین نمونه سوالات طرح آزمایشات کشاورزی بانک دانلود نمونه سوال گزینه ها گنجینه ای کامل از تمامی نمونه سوالات درس طرح آزمایشات کشاورزی است. اگر دانشجوی رشته …

دانلود جزوه طرح آزمایش های کشاورزی – برگزیده ها

آلایندگی پساب شهری در خاکهای کشاورزی(درس: طرح آزمایشات کشاورزی). andishedaneshjo.blogfa.com – آلایندگی پساب شهری در خاکهای کشاورزی(درس: طرح آزمایشات کشاورزی …

دانلود جزوه طرح آزمایشات در کشاورزی و منابع طبیعی | پایگاه …

دانلود جزوه طرح آزمایشات در کشاورزی و منابع طبیعی دانلود از سرور اول دانلود از سرور دوم.

جزوه طرح آزمایش‌های کشاورزی (۱) دکتر حسین زاده دانشگاه تهران …

جزوه طرح, حسین زاده, دکتر حسین زاده, طرح, طرح آزمایش‌های کشاورزی,

۸۸- جزوه طرح ازمایشات کشاورزی ( حسینی) | مقاله کشاورزی و …

۱۵ آذر ۱۳۸۸ – نوع مقاله : فارسی کامل – جزوه درسی مرتبط با : طرح و آزمایشات کشاورزی عنوان مقاله : جزوه کامل درسی طرح و آزمایشات …

ژنتیک، اصلاح و بیوتکنولوژی – طرح آزمایش های کشاورزی

ژنتیک، اصلاح و بیوتکنولوژی – طرح آزمایش های کشاورزی – تقدیم از سیدعلیرضا سیدمحمدی.

طرح آزمایشات کشاورزی pdf – دانلود فایل های پرکاربرد – هایپر تمپ

فایلی که اینک در هایپر فایل قرار دادیم ، فایلی است که دانلود جزوه آموزشی طرح آزمایشات کشاورزی می باشد امیدواریم این مجموعه سوالات برای شما مفید واقع شود. در قالب pdf و در ۱۶۴ صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته زراعت می باشد که به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکور ارائه شده است.

خلاصه فصل اول کتاب درس طرح آزمایش های کشاورزی – موسسه ماهان

خلاصه فصل اول کتاب درس طرح آزمایش های کشاورزی. خلاصه فصل اول کتاب درس طرح آزمایش های کشاورزی. ماهان،کارشناسی ارشد،دکتری. logo-samandehi. ارتباط با ما. کارشناسی ارشد و دکتری : ۸۵۰۶-۰۲۱ ، ۸۸۴۸۲۱۲۷-۰۲۱٫ پیام نور :۸۸۷۰۱۹۶۴-۰۲۱٫ دفترانقلاب :۶۶۴۷۷۴۲۴-۰۲۱ تهران، تقاطع ولیعصر – مطهری، روبروی قنادی هتل بزرگ …

جزوه طرح آزمایشات کشاورزی – منابع ارشد زراعت , منابع …

جزوه طرح آزمایشات کشاورزی – فروش طرح آزمایشات کشاورزی – منابع ارشد زراعت , منابع کارشناسی ارشد زراعت, جزوات ارشد زراعت – منابع ارشد زراعت، منابع کار‌شناسی ارشد زراعت، منابع ارشد اصلاح نباتات، منابع ارشد اگرواکولوژی, جزوات ارشد ۱۳۹۱٫

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *